(1)
Sarwido; Maori, N. A.; Marzuki, A. Aplikasi Play Learning Tematik Tumbuh Dan Berkembang Menggunakan Algoritma Shuffle Random Berbasis Android Untuk Anak Kelas 3 Di MI Datuk Singaraja. J. Teknik Inform. 2023, 2, 1-7.