SARWIDO; MAORI, N. A.; MARZUKI, A. Aplikasi Play Learning Tematik Tumbuh Dan Berkembang Menggunakan Algoritma Shuffle Random Berbasis Android Untuk Anak Kelas 3 Di MI Datuk Singaraja. JTINFO : Jurnal Teknik Informatika , v. 2, n. 1, p. 1-7, 8 Feb. 2023.