[1]
Sarwido, N. A. Maori, and A. Marzuki, “Aplikasi Play Learning Tematik Tumbuh Dan Berkembang Menggunakan Algoritma Shuffle Random Berbasis Android Untuk Anak Kelas 3 Di MI Datuk Singaraja”, J. Teknik Inform., vol. 2, no. 1, pp. 1-7, Feb. 2023.