Sarwido, N. A. Maori, and A. Marzuki. “Aplikasi Play Learning Tematik Tumbuh Dan Berkembang Menggunakan Algoritma Shuffle Random Berbasis Android Untuk Anak Kelas 3 Di MI Datuk Singaraja”. JTINFO : Jurnal Teknik Informatika , Vol. 2, no. 1, Feb. 2023, pp. 1-7, doi:10.02220/jtinfo.v2i1.480.