[1]
Jannah, M.A. and Sa’diyah, M. 2022. Comparative analysis of financial performance at Bank Syariah Mandiri and Bank BCA Syariah during the covid-19 pandemic. NUsantara Islamic Economic Journal. 1, 2 (Jul. 2022), 209-225. DOI:https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.248.