Al’Ayubi, S., & Irawati, T. N. (2022). Penguatan Literasi Digital melalui Peranan Media Sosial Bagi Generasi Muda. Khaira Ummah, 1(02), 137-146. https://doi.org/10.34001/khairaummah.01022022-7