Pramesti, C., Sidik, R. S. R., Suryanti, Sari, A. S. L., & Yunaini, F. (2023). Diseminasi Pertanyaan Pemantik Menuju Pembelajaran Bermakna. Khaira Ummah, 2(01). Retrieved from https://journal.unisnu.ac.id/khairaummah/article/view/657