PRAMESTI, C.; SIDIK, R. S. R.; SURYANTI; SARI, A. S. L.; YUNAINI, F. Diseminasi Pertanyaan Pemantik Menuju Pembelajaran Bermakna. Khaira Ummah, v. 2, n. 01, 14 Aug. 2023.