Maknunah, Durrotul. 2022. “Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran Powerpoint Interaktif Bagi Pendidik Di Madrasah Tsanawiyah”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Khaira Ummah 1 (01), 53-60. https://doi.org/10.34001/khairaummah.01012022-8.