Choirin Attalina, Syailin Nichla, Wulan Sutriyani, and Nia Uzlifatun Ni’mah. 2022. “Tingkatkan Kemampuan Literasi Digital Guru SD Dalam Penggunaan Media Pembelajaran”. Khaira Ummah 1 (02), 147-52. https://doi.org/10.34001/khairaummah.01022022-8.