Ikhwan, A. N., Alfina Falian Naulita Abidin, Bilal Abdul Aziz, Dinda Fara, Esa Alvina, Iswatun Hasanah, Mohammad Farhan Saputro, Muhammad Bhayu Prakoso, Nurul Faizatun Nufa and Nur Fadhilah W (2022) “Pemberdayaan Literasi Dengan Wahana Saung Belajar Di Desa Jambu Timur Kabupaten Jepara”, Khaira Ummah, 1(01), pp. 37-44. doi: 10.34001/khairaummah.01012022-6.