Pramesti, C., Sidik, R. S. R., Suryanti, Sari, A. S. L. and Yunaini, F. (2023) “Diseminasi Pertanyaan Pemantik Menuju Pembelajaran Bermakna”, Khaira Ummah, 2(01). Available at: https://journal.unisnu.ac.id/khairaummah/article/view/657 (Accessed: 24May2024).