Maulana, M. I., F. Zumala, Z. Faizah, D. W. Febriansyah, A. Ghofur, A. F. Agustin, Ikhsan, H. H. Auniah, R. Choirunnisa, L. Hikmawati, and L. Mudiarti. “Pengembangan Motif Batik Tulis Kembang Randu Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Desa Petekeyan”. Khaira Ummah, Vol. 1, no. 01, June 2022, pp. 1-6, doi:10.34001/khairaummah.01012022-1.