Pramesti, C., R. S. R. Sidik, Suryanti, A. S. L. Sari, and F. Yunaini. “Diseminasi Pertanyaan Pemantik Menuju Pembelajaran Bermakna”. Khaira Ummah, Vol. 2, no. 01, Aug. 2023, https://journal.unisnu.ac.id/khairaummah/article/view/657.