Vol. 2 No. 01 (2023): Khaira Ummah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat